Ontwerpen

Wij onderzoeken de mogelijkheden in het gebruik van internet en social media, verkennen de markt en maken onder andere een SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) analyse. Tenslotte presenteren wij een aantal oplossingen. Daarbij zijn klantbeleving en branding essentieel. Het kan ook gaan om een richting voor de toekomst zoals bij het onderdeel ‘adviseren’ staat vermeld, dan wel andere organisatorische- en personele zaken.